Kontakt

Styrelsens kontaktuppgifter

 

Christer Hult
Ordförande
070 335 26 05

Kent Karlsson
Kassör
070 660 23 22

Britta Axelsson
Sekreterare
0505 305 09

Olle Fagerström
Ledamot
0505 30505

Frågor angående det praktiska fisket riktas till styrelsen. För frågor som rör denna hemsida eller www.ifiske.se använd mailformuläret nedan